Cennik

INDYWIDUALNE TRENINGI JĘZYKOWE - 120 zł brutto za godzinę zegarową.

 

GermanClub - patrz zakładka GermanClub http://impn.pl/germanclub

ZASADY UCZESTNICTWA W KURSIE GRUPOWYM JĘZYKA NIEMIECKIEGO 2021/2022

1. Zajęcia grupowe w impn/GermanClub odbywają się w rytmie: 2 x 45 minut (jedno spotkanie 90 minut) tygodniowo.

2. Jeden semestr trwa 5 miesięcy (I. semestr: 06.wrzesień 2021– 28.styczeń 2022, II. semestr: 31.styczeń 2022– 24.czerwiec 2022). Zajęcia i spotkania w impn/GermanClub odbywają się także w lipcu i sierpniu, jednak w związku z okresem wakacyjnym mogą nastąpić zmiany w dniach i godzinach zajęć, które zostaną uzgodnione z Uczestnikami.

3. Opłata za kurs wynosi 900 zł brutto przy płatności z góry za cały semestr lub 190 zł przy płatności miesięcznej. W cenie kursu zawarte są wszystkie potrzebne materiały, ćwiczenia, kopie, skany etc. Opłaty należy uiszczać przelewem na konto Instytutu Mówienia Po Niemiecku: 12 1950 0001 2006 0356 7825 0002. Faktury można odebrać w siedzibie impn/GermanClub w każdej chwili po wcześniejszym uprzedzeniu (min. 1 dzień).

4. Nauka w impn/GermanClub odbywa się w grupach nie większych niż 6 osób. 

5. W przypadku nieobecności Student otrzymuje notatki i ćwiczenia z lekcji oraz ma możliwość skorzystania z konsultacji w wyznaczonych godzinach.

6. Jeśli w danej grupie są wolne miejsca, można uczestniczyć w zajęciach krócej, niż jeden semestr. Przy zapisie na kurs Uczestnik powinien podać przewidywany okres nauki (np. dwa miesiące). W takim przypadku należność za jeden miesiąc nauki wynosi 200 zł

7. Student Instytutu Mówienia Po Niemiecku może nieodpłatnie korzystać z materiałów dostępnych w impn/GermanClub na miejscu w godzinach do tego przewidzianych lub wypożyczać je do domu.

8. Uczestnikom kursów przysługuje 50 % zniżki na wieczory klubowe.

wieczór klubowy - intensywne i aktywne konwersacje w języku niemieckim + materiały (patrz zakładka GermanClub). Odbywające się w naturalnej atmosferze spotkanie "z niespodzianką" (inspiracją typu ciekawy tekst, utwór muzyczny etc., przygotowane pod kątem leksykalnym i omawiane podczas spotkania), a także kalamburami, grami w karty, planszowymi etc. Można wówczas ćwiczyć spontaniczne wypowiedzi i takież reakcje, poszerzyć lub powtórzyć słownictwo, poprawić wymowę i gramatykę i poznać ciekawych, sympatycznych ludzi.