Niemiecki - indywidualnie

to oferta dla osób, chcących zaangażować dla siebie kompetentnego i doświadczonego trenera osobistego języka niemieckiego, by stosownie do swych umiejętności, potrzeb i zainteresowań w odpowiednim dla siebie tempie aktywnie poznawać od podstaw, poznawać coraz lepiej, lub/i pielęgnować język niemiecki i używać go w warunkach zbliżonych do naturalnych. Spotkania odbywają się w miejscu wskazanym przez Państwa lub w siedzibie firmy bądź w miejscu, które ułatwi aktywne wykorzystanie nabytych umiejętności. Podczas spotkań korzystamy z różnorodnych źródeł i materiałów, takich jak prasa, internet, telewizja, filmy i utwory muzyczne. Oferta może być rozszerzona o kontakty z trenerem za pomocą telefonu, sms-ów i maili. Program gwarantuje, oprócz praktycznego ćwiczenia umiejętności, także wszechstronny rozwój.

Spotkania odbywają się w uzgodnionym okresie w stałym ustalonym terminie, o ile nie jest to akurat dzień ustawowo wolny i są opłacane za miesiąc z góry. W przypadku konieczności odwołania spotkania Prowadzący i Uczestnik kursu szukają dla tych zajęć innego terminu, w miarę możliwości w tym samym miesiącu.