Język niemiecki dla dzieci

Zajęcia dla dzieci (7-12 lat), które znają już mniej lub bardziej język niemiecki (np. po powrocie z Niemiec, Austrii czy Szwajcarii), prowadzone tylko w języku niemieckim.

Grupa nie może liczyć więcej niż 8 osób.

Cel zajęć: pielęgnowanie i rozwijanie posiadanej znajomości języka niemieckiego, tj. poszerzanie słownictwa, poznawanie i używanie podstawowych i zaawansowanych zasad gramatycznych, stosowanie poprawnych prostych i bardziej skomplikowanych konstrukcji zdaniowych, dbanie o prawidłową wymowę, motywowanie do samodzielnej pracy w domu (czytanie książek, czasopism, rozwiązywanie zagadek etc.)

Zajęcia będą się odbywać w trzy soboty w miesiącu:

od 10.00 do 12.00 (dwie godziny zegarowe)

opłata:                 180 zł brutto miesięcznie

                            

Opłata obejmuje możliwość wypożyczania książek, filmów, gier i czasopism, będących w posiadaniu Instytutu Mówienia Po Niemiecku.